VI Ogólnopolska

Konferencja Logopedyczna

  Warszawa, 8 kwietnia 2017, godz. 10.00 – 18.00  

Uwaga! Gość specjalny:

Marta Żysko-Pałuba
podzieli się swoim doświadczeniem w zakresie pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy i jąkającymi się. Pokaże jak ważna w takich przypadkach jest współpraca pomiędzy logopedą a psychologiem
Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz podyplomowych studiów psychoterapeutycznych atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne, ze specjalizacją w kierunku psychoterapii integratywnej łączącej w sobie wybrane nurty (psychoterapii poznawczo - behawioralnej, psychoanalitycznej, psychodynamicznej, gestalt, systemowej oraz rodzinnej). Wiedzę w zakresie psychoterapii wzbogaca także poprzez poznawaniem najnowszych metody psychoterapii skierowanych do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach. Od lat, aktywny nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie. Konsultant niektórych działań produkcyjnych stacji TVN, m.in "Surowi Rodzice", "Sekrety Chirurgii", "Idealna Niania” oraz „Mama kontra Mama”. Jest częstym gościem w programach telewizyjnych "Dzień Dobry TVN", "Rozmowy w toku", Kawa czy Herbata TVP 1, Pytanie na śniadanie TVP 2 oraz TVN 24.

 

Weź udział w jedynym takim wydarzeniu,

jeżeli chcesz:

 • Prawidłowo diagnozować zaburzenia niepłynności mowy  i wdrażać najskuteczniejsze metody terapeutyczne
 • Poznać najskuteczniejsze zasady postępowania w przypadku opóźnionego rozwoju mowy i trafnie dobierać metody pracy do potrzeb dziecka
 • Dowiedzieć się, co predysponuje do wystąpienia opóźnionego rozwoju mowy oraz jakie są konsekwencje u osób dorosłych ORM i niedokształcenia pochodzenia korowego
 • Poznać różnice pomiędzy programami terapeutycznymi w zależności od typów niedokształcenia mowy pochodzenia korowego
 • Nauczyć się, jak efektywnie wykorzystywać w logopedii elementy terapii odruchów wg Sally Goddard, sensoryczną terapię widzenia czy  ćwiczenia stosowane w terapii ręki

 

Co wyróżnia naszą konferencję?

Dajemy gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego dzięki zaproszeniu do współpracy: prof. dr hab. Barbary Skałbani, dr Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej, dr Marleny Kurowskiej, dr Katarzyny Węsierskiej, dr Ewy Winnickiej, Agnieszki Rosy i Jarosława Krasnodębskiego

Naszą specjalnością jest praktyczna formuła konferencji – dzięki czemu mogą państwo wykorzystać pozyskaną wiedzę w codziennej praktyce logopedycznej

Prezentujemy wiedzę i doświadczenie wybitnych ekspertów i najlepszych praktyków

Dlaczego warto

wziąć udział w naszej konferencji?

 • Sprawdzone metody terapii jąkania na przykładach takich programów terapeutycznych jak: Mini-KIDS, Lidcombe Program i Palin PCI
 • Dowiesz się, jak  odróżnić prawidłową niepłynność mowy od jąkania oraz w jaki sposób prowadzić efektywną terapię w zakresie tych zaburzeń
 • Zdobędziesz niezbędną wiedzę do prowadzenia terapii zaburzeń mowy pochodzenia korowego, dzięki której szybciej osiągniesz założone efekty terapeutyczne
 • Będziesz mieć możliwość wymiany doświadczeń z innymi logopedami i otrzymasz certyfikat uczestnictwa
 • Zyskasz możliwość konsultacji z najlepszymi specjalistami zajmującymi się zagadnieniem afazji, jąkania i opóźnionego rozwoju mowy

Co zyskasz

biorąc udział w konferencji?

 • Dowiesz się jak prawidłowo dokonać diagnozy różnicowej niedokształcenie mowy pochodzenia korowego i jak dopasować odpowiedni rodzaj terapii do jego postaci
 • Poznasz sprawdzone metody pozwalające na efektywną pracę z dzieckiem urodzonym przedwcześnie
 • Zobaczysz dzięki jakim metodom wspierającym terapię logopedyczną możesz zaobserwować szybsze efekty podjętej pracy

Wykładowcy

dr n. hum. Ewa Jeżewska-Krasnodębska
Dr hab.
Barbara Skałbania
jest nauczycielem akademickim, profesorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie, ale też praktykiem. Jej zainteresowania koncentrują się wokół problematyki diagnozy i terapii pedagogicznej, poradnictwa edukacyjnego, wychowawczego. Jako pedagog ma wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku pedagoga/terapeuty w szkole i poradni wychowawczo-zawodowej i psychologiczno-pedagogicznej. Jest autorką kilku publikacji z zakresu przedmiotu swoich zainteresowań m.in.
 • Terapia pedagogiczna uczniów dyslektycznych w teorii i praktyce (2007)
 • Poradnictwo pedagogiczne, Przegląd wybranych zagdanień (2009)
 • Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne (2011)
 • Terapia pedagogiczna w zarysie. Teoria. Praktyka. Refleksja (2015) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.
Uczestniczyła w projektach badawczych z zakresu form wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Kielce, Warszawa ORE. ) oraz konferencjach naukowych: krajowych i międzynarodowych. Aktualnie zajmuje się poszukiwaniem nowego paradygmatu terapii pedagogicznej związanego ze zmieniającym się obrazem dziecka/ucznia i potrzebą rewizji poglądów i działań w tym obszarze.
dr n. hum. Ewa Jeżewska-Krasnodębska
Dr n. hum.
Ewa Jeżewska-Krasnodębska
Neurologopeda, pedagog specjalny, neuroterapeuta Biofeedback, specjalista w zakresie zaburzeń komunikacji w mowie i piśmie u dzieci i dorosłych. Prowadzi zajęcia na studiach logopedycznych i liczne szkolenia dla logopedów. Wieloletni kierownik Studiów Logopedycznych i Neurologopedycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J.Korczaka i w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu logopedii, dwóch monografii: ,,Przyczyny zaburzeń artykulacji zlokalizowane w układzie obwodowym" oraz ,,Zaburzenia artykulacji u dzieci rozpoczynających naukę szkolną" Założycielka i opiekun merytoryczny Centrum Terapii Dziecka w Warszawie i Otwocku, ekspert w zakresie logopedii i pedagogiki specjalnej w MEN. W praktyce zawodowej specjalizuje się w diagnozie i terapii rożnych zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych, szczególnie w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej, profilaktyki logopedycznej, opóźnienia rozwoju mowy, zaburzeń pochodzenia korowego oraz dyslalii.
dr n. hum. Ewa Jeżewska-Krasnodębska
Dr
Ewa Winnicka
neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnej interwencji. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z diagnozą i terapią zaburzeń karmienia i połykania oraz w problemach logopedycznej opieki nad noworodkami urodzonymi przedwcześnie. Jest pracownikiem Kliniki Gatroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania w IP Centrum Zdrowia Dziecka. Wcześniej przez kilka lat pracowała w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. W 2014 roku odbyła staż w Ann&Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago.Efekty swojej pracy prezentuje na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych dysfagii oraz gastroenterologii dziecięcej.
dr Katarzyna Węsierska
Dr
Katarzyna Węsierska
Adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego; założyła i prowadzi Centrum Logopedyczne w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe oraz praktyka logopedyczna koncentrują się na zaburzeniach płynności mowy, a szczególnie na zagadnieniach związanych z wczesną interwencją w jąkaniu. Jest współautorką i autorką książek z zakresu terapii logopedycznej oraz licznych publikacji z tej dziedziny – naukowych i popularnonaukowych, w tym narzędzi diagnostycznych. W ramach prowadzonych przez nią projektów badawczych współpracuje z ośrodkami logopedycznymi w kraju i za granicą. Jest koordynatorką terapeutycznej grupy samopomocowej dla osób jąkających się działającej na Uniwersytecie Śląskim. Jako pierwsza polska logopedka ukończyła Europejską Kliniczną Specjalizację Zaburzeń Płynności Mowy – ECSF (European Clinical Specialization in Fluency Disorders). Uczestniczyła także w licznych stażach i szkoleniach –krajowych i zagranicznych, organizowanymi między innymi przez: Polskie Towarzystwo Logopedyczne, the Stuttering Foundation (USA), the Royal College of Speech and Language Therapists (UK), w tym wielu formach doskonalenia organizowanych przez the Michael Palin Centre for Stammering Children w Londynie. Jest certyfikowaną trenerką metody Palin PCI (Terapia interakcyjna rodzic–dziecko w jąkaniu u dzieci poniżej lat siedmiu) – uzyskała akredytację do szkolenia polskich logopedów w zakresie tego podejścia terapeutycznego. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a także American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), International Fluency Association (IFA) oraz International Cluttering Association (ICA). W obecnej kadencji pełni funkcję sekretarza ICA.
dr Katarzyna Węsierska
Dr
Marlena Kurowska
Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu Uniwersytetu Warszawskiego. Pedagog specjalny (surdopedagog), logopeda, terapeuta SI. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Logopeda w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP w Warszawie. Zainteresowania badawcze: Diagnoza dzieci z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy i języka – rejestracja objawów językowych i pozajęzykowych, ich analiza i interpretacja. Działania stymulujące, usprawniające rozwój mowy i języka u dzieci z uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami mózgowymi (przede wszystkim z tzw. afazją dziecięcą - niedokształceniem mowy pochodzenia korowego) lub z opóźnionym rozwojem mowy. Autorka wielu publikacji.
Agnieszka
Rosa
Pedagog, ortoptysta, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, doktorantka.Założycielka Orticus Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju, w którym zajmuje się leczeniem zeza, niedowidzenia, terapią widzenia dzieci z trudnościami w uczeniu się. Na bazie własnych doświadczeń zawodowych i naukowych stworzyła wiele programów wspomagających dzieci z różnymi trudnościami edukacyjnymi, min. program Sensomotorycznej terapii widzenia, Zintegrowanego treningu pisania SIhand®, Szkoły Terapii Ręki©. Inicjatorka programu profilaktycznego "Dobry wzrok to dobry start", dzięki któremu zostały zebrane informacje o skali zaburzeń wzrokowych u dzieci i ich korelacji z trudnościami szkolnymi oraz badań mających na celu ustalenie prawidłowego wzorca grafomotorycznego u dzieci od 1.5-6 roku życia. Autorka pomocy diagnostyczno- terapeutycznych zarówno do terapii ręki jak i wzroku. Swoim doświadczeniem oraz pasją stara się dzielić ze słuchaczami pracując jako nauczyciel akademicki oraz prowadząc liczne wykłady, warsztaty, szkolenia. Naukowo- badawcze obszary zainteresowań: korelacja zaburzeń wzrokowych i procesu czytania, pisania oraz korekcja nieprawidłowego chwytu pisarskiego u dzieci.
Jarosław
Krasnodębski
Pedagog specjalny, logopeda dyplomowany, nauczyciel terapii pedagogicznej, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta integracji odruchów INPP, neuroterapeuta Biofeedback, metodyk edukacji wczesnoszkolnej. Prowadzi praktykę w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych u dzieci, szkolenia i wykłady z zakresu logopedii, pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, dojrzałości szkolnej, autyzmu, dysleksji w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka i w Uczelni Łazarskiego.

Program

VI Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej:

I
Panel 1 - Opóźniony rozwój mowy i niedokształcenie mowy pochodzenia korowego. Wczesna diagnoza, terapia dziecka w różnym wieku, konsekwencje u młodzieży i dorosłych
 1. 1. Opóźniony rozwój mowy- prawidłowe diagnozowanie zaburzeń
  • Opóźniony rozwój mowy czy opóźnienie w rozwoju mowy dziecka? – czynniki wpływające na rozwój mowy i stymulacja rozwoju a prawidłowa diagnoza logopedyczna
  • Grupy ryzyka wystąpienia opóźnionego lub zaburzonego rozwoju mowy - predyspozycje występowania opóźnionego rozwoju mowy i zaburzeń mowy w okresie prenatalnym
  • Dziecko urodzone przedwcześnie- jakie zaburzenia mowy mogą wystąpić u wcześniaka?
  • Zaburzenia mowy u dzieci a występowanie dysleksji – na co zwracać uwagę
  • Czy i jakie są konsekwencje ORM u osób dorosłych?

 2. 2. Diagnoza i terapia logopedyczna niedokształcenia mowy pochodzenia korowego
  • Diagnoza różnicowa niedokształcenia mowy pochodzenia korowego a innych zaburzeń mowy. Różnicowanie postaci ekspresywnej, recepcyjnej i mieszanej.
  • Prawidłowy dobór metod terapeutycznych w zależności od typu niedokształcenia mowy pochodzenia korowego- różnice pomiędzy programami terapeutycznymi
  • Interdyscyplinarność diagnozy dziecka z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego- wszechstronne odziaływanie na pacjenta kluczem do efektywnej terapii
  • Konsekwencje nieprawidłowej diagnozy zaburzeń rozwoju mowy i niedokształcenia mowy pochodzenia korowego u osób dorosłych

II
Panel 2 - Niepłynność mowy - prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem jąkania
 1. Epidemiologia, etiologia i rokowania w jąkaniu w świetle najnowszych wyników badań
 2. Profilaktyka i wczesna interwencja w przypadku objawów zaburzeń płynności mowy u małych dzieci
 3. Wieloaspektowa diagnoza zaburzeń płynności mowy – z uwzględnieniem modelu ICF (International Classification of Functioning, Disability, and Health)
 4. Metody terapii jąkania wczesnodziecięcego na przykładzie wybranych programów terapeutycznych (Mini-KIDS, Lidcombe Program i Palin PCI)
 5. Przykłady form interwencji terapeutycznej stosowanych w jąkaniu chronicznym:
  • kształtowanie płynności mówienia – tzw. mówienie bardziej płynne
  • modyfikowanie jąkania – tzw. jąkanie bardziej płynne
  • terapie hybrydowe – kombinacja obu podejść
  • zastosowania elementów wybranych podejść wywodzących się z psychoterapii (ACT – Acceptance and Commitment Therapy, CBT – Cognitive Behavioral Therapy, Mindfulness, SFBT – Solution Focus Brief Therapy i in.)
  • Uwarunkowania skuteczności terapii zaburzeń płynności mowy – wdrażanie założeń EBP (evidence-based practice) – praktyki logopedycznej opartej na dowodach
  • Źródła rzetelnych informacji na temat jąkania i giełkotu
III
Panel 3 - Metody wspomagające terapię logopedyczną dziecka z niepłynnością mówienia, opóźnionym rozwojem mowy i niedokształceniem mowy pochodzenia korowego
 • Elementy diagnozy i terapii odruchów według Sally Goddard - jak właściwie stosować te metody w terapii logopedycznej
 • Terapia pedagogiczna w holistycznym spojrzeniu na dziecko z zaburzeniami mowy
 • Sensomotoryczna terapia widzenia- jako wieloaspektowa forma wspomagania dzieci w nauce i mowie
 • Terapia ręki- przykłady ćwiczeń i możliwość ich zastosowania w logopedii

Novotel Warszawa Airport
ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa
8 kwietnia 2017 r.
godz. 10:00 - 18:00

Koszt uczestnictwa

w Konferencji

Koszt uczestnictwa w kongresie wynosi 449 zł netto + VAT.

W bieżącej ofercie pozostało:

/ 50

biletów👉 Weź udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej poświęconej niepłynności mowy, ORM i niedokształceniom mowy pochodzenia korowego! Dołącz do wydarzenia ⤵

Opublikowany przez Forum Logopedy na 13 lutego 2017

Dołącz do wydarzenia i bądź na bieżąco!Weź udział

Zgłoszenie dla:


Wybierz rodzaj uczestnictwa:


Dane zamawiającego:

Imię
Nazwisko
Email
Stanowisko

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Firma / Instytucja

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Adres
Miejscowość
-
Telefon
Telefon dodatkowy
Fax
NIP

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Uwagi

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13 w celach marketingowych. FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowej przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Oświadczam, że zawieram umowę kupna w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sprzedaży FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. oraz z akceptacją Ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych.


Uwaga!

Zwolnienie z podatku VAT dla jednostek sektora publicznego
W przypadku jednostek sektora publicznego finansujących udział w szkoleniu/konferencji przynajmniej w 70% ze środków publicznych, przysługuje zwolnienie z VAT.

Zwolnienie z podatku VAT dla pozostałych podmiotów
Dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, a korzystających z dofinansowania na konkretne szkolenie/konferencję, organizowane przez Wydawnictwo FORUM, również istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT. Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z tej możliwości, prosimy o kontakt z BOK pod numerem tel. 801 88 44 22.


Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych

Forma płatności (niezależnie od wybranej formy płatności otrzymasz fakturę VAT):
Pakiet uczestnika zawiera:

 • Uczestnictwo we wszystkich panelach i warsztatach
 • Lunch, poczęstunek i przerwy kawowe
 • Merytoryczne materiały konferencyjne
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Konferencji

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Podstawowa cena za uczestnictwo w Kongresie, wynosi 449 zł + 23% VAT/osobę.
 • Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do Forum Media Polska Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia.
 • W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji.
 • Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma wysyłana do Zamawiającego przed terminem konferencji.
 • Rabaty za zgłoszenia mnogie udzielane są od ceny podstawowej konferencji i nie łączą się z innymi rabatami.
  Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 874 lub maria.osesek@forum-media.pl.
 • Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.
 • W terminie 7 dni po terminie szkolenia Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora).
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji i nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 • W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania konferencji, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty konferencji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu konferencji w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

Organizator:

Patronat merytoryczny:

Patronat medialny:

KONTAKT

Z ORGANIZATOREM

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924 Kapitał zakładowy 300 000 zł

Maria Osesek
maria.osesek@forum-media.pl
tel. 61 66 55 874

Biuro reklamy:
Marlena Zamojcin
marlena.zamojcin@forum-media.pl
tel. 61 66 83 180
tel. kom. 603 155 364