V Ogólnopolska

Konferencja Logopedyczna

  Warszawa, 19 listopada 2016  

Dlaczego warto

wziąć udział w naszej konferencji?

 • Wyposażysz się w niezbędną wiedzę na temat alternatywnych i wspomagających metod komunikacji
 • Poznasz najbardziej skuteczne metody pracy wykorzystywane w terapii dzieci z zaburzeniami autystycznymi i zespołem Aspergera
 • Najlepsi specjaliści przekażą tajniki swojej pracy, dzięki którym terapia którą prowadzisz stanie się bardziej efektywna
 • Będziesz mieć możliwość wymiany doświadczeń z innymi logopedami i otrzymasz prestiżowy certyfikat uczestnictwa w V edycji Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej
 • Zyskasz możliwość konsultacji z najlepszymi specjalistami zajmującymi się terapią osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

 

Co wyróżnia naszą konferencję?

Najlepsi prelegenci
- jednego dnia w jednym miejscu spotkasz najlepszych z najlepszych, m.in. prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską, dr Martę Korendo, Ewę Małachowską

Maksimum praktyki
– prelegenci przedstawią narzędzia wykorzystywane w badaniach diagnostycznych, najlepsze techniki terapeutyczne oparte na studiach przypadków

Tajniki warsztatu
– poznasz rekomendowane przez największe autorytety metody terapii oraz narzędzia do pracy z dziećmi, dostosowane do specyfiki i stopnia zaburzenia danego pacjenta

 

Najlepsze grono wykładowców:

prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek
Prof. zw. dr hab.
Jagoda Cieszyńska-Rożek
Kieruje Katedrą Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie Pedagogicznym. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Jest twórcą Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania
prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek
Dr hab.
Marta Korendo
Filolog polski i logopeda, profesor krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących. Naukowe zainteresowania kieruje głównie w stronę znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Jest autorką ponad 30 artykułów opisujących problemy komunikacyjne oraz ich przyczyny i sposoby terapii, monografii „Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych” (2009) i „Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera” (2013) oraz współautorką „Wczesnej interwencji terapeutycznej” (2007). Aktywnie współpracuje ze środowiskiem praktyków-terapeutów oraz rodziców, upowszechniając wiedzę o sposobach stymulacji i terapii funkcji językowych i poznawczych.
Dr n. med. Izabela Chojnicka
Dr n. med.
Izabela Chojnicka
Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Wydziału Psychologii i Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studia doktoranckie realizowała w Zakładzie Genetyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracowała w zespole diagnozującym dzieci z zaburzeniami rozwoju w Poradni Zaburzeń Komunikowania w Światowym Centrum Słuchu.
prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek
Ewa
Małachowska
Logopeda, neurologopeda, logorytmik, glottodydaktyk; nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN, posiada certyfikat zawodowy logopedy. Pracuje w Zespole Szkół Nr 9 w Toruniu oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie prowadzi zajęcia praktyczne i teoretyczne ze studentami studiów stacjonarnych i podyplomowych Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Nauk Pedagogicznych. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, prowadząc kursy i warsztaty logopedyczne. Pełni funkcję Przewodniczącej Polskiego Związku Logopedów.
Angelika Łasocha
Angelika
Łasocha
Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta AAC, trener VIT. Od 2004 r. pracuje w Fundacji SYNAPSIS z dziećmi i dorosłymi osobami z autyzmem, do 2014r. kierownik zespołu terapeutycznego Pracowni SYNAPSIS, aktualnie konsultant ds. wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się (AAC). Od 2006 r. pracuje w zespole diagnozującym dorosłe osoby z Zespołem Aspergera. Od wielu lat związana ze Stowarzyszeniem "Mówić bez Słów", aktualnie sekretarz Zarządu. Prowadzi szkolenia dla specjalistów i rodzin w obszarze autyzmu i wspierania komunikacji (AAC).

Program

V Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej:

I
Panel 1 - Metody diagnozowania autyzmu i ZA
 • Wczesna diagnoza autyzmu i ZA – jak rozpoznać zaburzenie u dziecka do 2. roku życia?
 • Wywiad i obserwacja – cele i formy obserwacji dziecka
 • Narzędzia wykorzystywane w badaniach przesiewowych i diagnostyce ASD
 • Autyzm i zaburzenia podobne – różnice i przeciwieństwa
II
Panel 2 - Metody terapii logopedycznej dostosowane do potrzeb pacjentów
 1. 1. Terapia zaburzeń komunikacji u dzieci autystycznych i ZA
  • Najważniejsze techniki terapeutyczne stosowane w pracy z dziećmi z autyzmem i ZA
  • W jaki sposób włączać rodziców w terapię dziecka - zasady relacji rodzic-terapeuta
  • Kształtowanie systemu językowego
  • Zasady konstruowania indywidualnego programu terapeutycznego – case studies

 2. 2. Terapia zaburzeń autystycznych i ZA Metodą krakowską
  • Wczesna diagnoza zaburzeń autystycznych i ZA - warunki wczesnego rozpoznania a konsekwencje późnej diagnozy
  • Diagnoza funkcji intelektualnych dziecka oraz prawidłowy dobór metod terapeutycznych
  • Terapia słuchowa, funkcji wzrokowych, odbioru i przetwarzania bodźców węchowych, smakowych i dotykowych
  • Stymulacja rozwoju zabawy – zabawy z regułami, tematyczne, językowe

 3. 3. Komunikacja alternatywna i wspomagająca jako wsparcie rozwoju mowy
  • Alternatywne i wspierające metody komunikacji w pracy z dzieckiem z autyzmem - przegląd możliwości terapeutycznych, mity i fakty o AAC.
  • Diagnoza potrzeb komunikacyjnych dzieci z zaburzeniami autystycznymi a dobór właściwej formy wspomagania porozumiewania się – nauka funkcjonalnej komunikacji.
  • Budowanie indywidualnego systemu porozumiewania się dziecka – wczesna a późna interwencja AAC, współpraca z rodziną

Po udziale w konferencji

gwarantujemy:Novotel Warszawa Airport
ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa
19 listopada 2016 r.
godz. 10:00 - 17:30

Koszt uczestnictwa

w Konferencji

Koszt uczestnictwa w kongresie wynosi 449 zł netto + VAT.Rezerwacja miejsca

Zarezerwuj miejsce dla:


Wybierz rodzaj uczestnictwa:

Dane zamawiającego:

Imię
Nazwisko
Email
Stanowisko

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Firma / Instytucja

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Adres
Miejscowość
-
Telefon
Telefon dodatkowy
Fax
NIP

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Uwagi

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13 w celach marketingowych. FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowej przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Oświadczam, że zawieram umowę kupna w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sprzedaży FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. oraz z akceptacją Ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych.

Pakiet uczestnika zawiera:

 • Uczestnictwo we wszystkich panelach i warsztatach
 • Lunch, poczęstunek i przerwy kawowe
 • Merytoryczne materiały konferencyjne
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Konferencji


WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Cena za uczestnictwo w Kongresie, wynosi 449 zł + 23% VAT/osobę.
 • Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do Forum Media Polska Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia.
 • W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji.
 • Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma wysyłana do Zamawiającego przed terminem konferencji.
 • W przypadku zgłoszenia z jednej firmy:
  • 3 osób – organizator udzieli 10% rabatu,
  • 4 osób – organizator udzieli 15% rabatu,
  • 5 osób – organizator udzieli 20% rabatu,
  • powyżej 5 osób – możliwa jest indywidualna negocjacja cen uczestnictwa.
  Rabaty za zgłoszenia mnogie udzielane są od ceny podstawowej konferencji i nie łączą się z innymi rabatami.
  Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 83 123 lub joanna.przybylska@forum-media.pl.
 • Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.
 • W terminie 7 dni po terminie szkolenia Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora).
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji i nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 • W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania konferencji, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty konferencji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu konferencji w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

Organizator:

Patronat medialny:

Patronat merytoryczny:

KONTAKT

Z ORGANIZATOREM

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924 Kapitał zakładowy 300 000 zł

Lucyna Latajka
Brand Manager
lucyna.latajka@forum-media.pl
tel. 61 66 55 851

Joanna Przybylska
Event Manager
joanna.przybylska@forum-media.pl
tel. 61 66 83 123